Vol 5, No 2

August 2016

DOI: http://doi.org/10.11591/ijape.v5.i2

Table of Contents

Articles

G. Vijaykrishna, Y. Kusumalatha
PDF
59-71
M. Venkateshkumar, R. Raghavan
PDF
72-78
R. Kavitha, Rani Thottungal, Brindha. R
PDF
79-86
K. Prameela, D. Vijay Kumar, B. Trinadha
PDF
87-94
Sudha Bhutada, S.R. Nigam
PDF
95-102
Moumita Sadhu, Suprava Chakraborty, Niladri Das, Pradip Kumar Sadhu
PDF
103-110