Vol 10, No 1

March 2021

DOI: http://doi.org/10.11591/ijape.v10.i1

Table of Contents

Articles

Maamar Souaihia, Bachir Belmadani, Rachid Taleb, Kamel Tounsi
PDF
1-10
Shouvik kumar Samanta, Chandan kumar Chanda
PDF
11-20
Kanagasabai Lenin
PDF
21-25
Kanagasabai Lenin
PDF
26-29
Debasish Mondal
PDF
30-40
Fernando Agustin, Akhtar Kalam, Aladin Zayegh
PDF
41-47
Venkatachalam K M,, V. Saravanan
PDF
48-57
Uday Sriram L, Siva Nagaraju S, Chandram Karri
PDF
58-67
V Saravanan, M Sabitha, V Bindu, Venkatachalam K M, M. Arumugam
PDF
68-79
Sahar Safarian, Runar Unnthorsson, Christiaan Richter
PDF
80-88